Showing 1–12 of 19 results

Màu sắc: nhiều màu sắc sặc sỡ, đẹp và tự nhiên
Chất liệu: Gỗ
Bảo quản: tránh nước
Được vẽ thủ công bằng tay, sẽ góp phần làm cho không gian đẹp hơn và thu hút sự chú ý của khách khi đến với Shop

BẢNG VẼ GỖ BẰNG TAY - DECOR ( NHIỀU MẪU )

Bảng gỗ vẽ bằng tay 1 mặt Toilet 04 (màu đen)

120,000.00

BẢNG VẼ GỖ BẰNG TAY - DECOR ( NHIỀU MẪU )

Bảng gỗ vẽ bằng tay 1 mặt Toilet 06 (màu xanh, hình vàng)

120,000.00

BẢNG VẼ GỖ BẰNG TAY - DECOR ( NHIỀU MẪU )

Bảng gỗ vẽ bằng tay 1 mặt Toilet 07 (sao biển)

120,000.00

BẢNG VẼ GỖ BẰNG TAY - DECOR ( NHIỀU MẪU )

Bảng gỗ vẽ bằng tay 1 mặt Toilet 08 (không chữ)

120,000.00

BẢNG VẼ GỖ BẰNG TAY - DECOR ( NHIỀU MẪU )

Bảng gỗ vẽ bằng tay 1 mặt Toilet 09 (nữ)

120,000.00

BẢNG VẼ GỖ BẰNG TAY - DECOR ( NHIỀU MẪU )

Bảng gỗ vẽ bằng tay 1 mặt Wellcome con cá lớn (màu xanh)

200,000.00

BẢNG VẼ GỖ BẰNG TAY - DECOR ( NHIỀU MẪU )

Bảng gỗ vẽ bằng tay 1 mặt Wellcome con cá nhỏ (xanh)

180,000.00

BẢNG VẼ GỖ BẰNG TAY - DECOR ( NHIỀU MẪU )

Bảng gỗ vẽ bằng tay 2 mặt Open-Close 04 (màu trắng)

170,000.00

BẢNG VẼ GỖ BẰNG TAY - DECOR ( NHIỀU MẪU )

Bảng gỗ vẽ tay 1 mặt Toilet 02 (màu xanh)

170,000.00

BẢNG VẼ GỖ BẰNG TAY - DECOR ( NHIỀU MẪU )

Bảng gỗ vẽ tay 1 mặt Toilet 03 (màu trắng)

120,000.00

BẢNG VẼ GỖ BẰNG TAY - DECOR ( NHIỀU MẪU )

Bảng gỗ vẽ tay 1 mặt Toilet 05 (xanh dương)

120,000.00

BẢNG VẼ GỖ BẰNG TAY - DECOR ( NHIỀU MẪU )

Bảng gỗ vẽ tay 1 mặt Welcom hình con cá vàng

200,000.00